Расписание на 2-е полугодие 2020-2021 учебный год

 

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі» КММ-нің сабақ кестесі

Расписание уроков КГУ «Катон-Карагайский аграрно – технический колледж»

«Келісілді»:                                                                                         «Бекітемін»:

                        Кәсіподақұйымы                                                                  «КАТК»КММдиректоры:                                      «Согласовано»:                                                                                   «Утверждаю»:                                        Профсоюзный комитет                                                       И.о.директора КГУ «КАТК»

                       Председатель                                                                       __________КасымоваФ.С. 

                   _________________                                                                            

с 12.01.2021  г   

время ауд 9ТР20 время ауд 3Св20 время ауд 4В20
Дүйсенбі

Понедел

800-935 №8 Математика 810-945 №7 Английский язык 820-955 №5 Физика
945-1120 Қазақстан тарихы 955-1130 Математика 1005-1140 Английский язык
1130-1305 Ағылшын тілі 1140-1315 Физика 1150-1325 Физкультура
1315-1450 Қазақ әдебиеті 1325-1500 Физкультура 1335-1510 Биология
Сейсенбі

Вторник       

800-935 №8 Физика 810-945 №7 Каз. язык и литература 820-955 №7 Математика
945-1120 Математика 955-1130 Физика 1005-1140 Физкультура
1130-1305 Қазақ тілі 1140-1315 Английский язык 1150-1325 Физика
1315-1450 Дене тәрбиесі 1325-1500 Биология 1335-1510 Английский язык
Сәрсенбі

Среда

800-935 №8 Ағылшын тілі 810-945 №7 Математика 820-955 №7 Химия
945-1120 Химия 955-1130 Английский язык 1005-1140 Математика
1130-1305 Физика 1140-1315 Химия 1150-1325 Каз. язык и литература
1130-1305 Биология 1140-1315 Информатика 1150-1325 Самопознание
Бейсенбі

Четверг

800-935 №8 Математика 810-945 №7 Химия 820-955 №7 Русская литература
945-1120 Химия 955-1130 Математика 1005-1140 Информатика
1130-1305 Ағылшын тілі 1140-1315 История Казахстана 1150-1325 Химия
1315-1450 Өзі-өзің тану 1325-1500 НВ и ТП 1335-1510 Английский язык
Жұма

Пятница

800-935 №8 Орыс тілі және әдебиет 810-945 №7 Каз. язык и литература 820-955 №7 Математика
945-1120 АӘ және ТД 955-1130 Физкультура 1005-1140 Каз. язык и литература
1130-1305 Дене тәрбиесі 1140-1315 Самопознание 1150-1325 История Казахстана
1315-1450 Информатика 1325-1500 Русский язык и литерат 1335-1510 НВ и ТП

Оқу  жұмысы жөніндегі директордың орынбасары:                                     Касымова Ф.С.

 

 

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі» КММ-нің сабақ кестесі

Расписание уроков КГУ «Катон-Карагайский аграрно – технический колледж»

«Келісілді»:                                                                                         «Бекітемін»:

                        Кәсіподақұйымы                                                                  «КАТК»КММдиректоры:                                      «Согласовано»:                                                                                   «Утверждаю»:                                        Профсоюзный комитет                                                       И.о.директора КГУ «КАТК»

                       Председатель                                                                       __________КасымоваФ.С. 

                   _________________                                                                            

с 12.01.2021 г   

время ауд 8ТР19 время ауд 3ЭМ19 время ауд 3ПО19
Дүйсенбі

Понедел

800-935 Трактор құрылысы Эксплуатация и ТО эл.оборуд 810-945 Өндірістік оқыту сабағы
945-1120 АШМ Физкультура 955-1130 Өндірістік оқыту сабағы
1130-1305 Агрономия негіздері Электрооборудование 1140-1315 Өндірістік оқыту сабағы
1315-1450 Дүниежүзі тарихы Электроснабжение 1225-1500 Тамақтану кәсіп өнд ұйымдаст
Сейсенбі

Вторник       

800-935 Өндірістік оқыту сабағы Производственное обучение 810-945 Тамақтану кәсіп өнд ұйымдаст
945-1120 Өндірістік оқыту сабағы Производственное обучение 955-1130 Ағылшын тілі
1130-1305 Өндірістік оқыту сабағы Производственное обучение 1140-1315 Тамақтану кәсіп құрал-жабд
1315-1450 Трактор құрылысы Эл.машины и аппараты 1225-1500 Тағам дайындау технологиясы
Сәрсенбі

Среда

800-935 Өндірістік оқыту сабағы Эксплуатация и ТО эл.оборуд 810-945 Өндірістік оқыту сабағы
945-1120 Өндірістік оқыту сабағы Эл.машины и аппараты 955-1130 Өндірістік оқыту сабағы
1130-1305 Өндірістік оқыту сабағы Электроматериаловедение 1140-1315 Өндірістік оқыту сабағы
1315-1450 Қоршаған ортаны қорғау Английский язык 1225-1500 Стандарт мен сертиф негіздері
Бейсенбі

Четверг

800-935 Трактор құрылысы Производственное обучение 810-945 Тамақтану кәсіп өнд ұйымдаст
945-1120 АШМ Производственное обучение 955-1130 Кәсіптік ағылшын тілі
1130-1305 Дене тәрбиесі Производственное обучение 1140-1315 Тамақтану кәсіп құрал-жабд
1315-1450 Техникалық қызмет және машина жөндеу Эл.машины и аппараты 1225-1500 Дене тәрбиесі
Жұма

Пятница

800-935 Жол жүру ережесі Эксплуатация и ТО эл.оборуд 810-945 Тамақтану кәсіп құрал-жабд
945-1120 Тех. қызмет және маш жөндеу Электрооборудование 955-1130 Тағам дайындау технологиясы
1130-1305 Сызу Проф.английский язык 1140-1315 Тұтынушыларға қызмет көрс
1315-1450 Кәсіптік ағылшын тілі Электроснабжение 1225-1500 Стандарт мен сертиф негіздері

Оқу  жұмысы жөніндегі директордың орынбасары   :                                                                         Касымова Ф.С.  

 

 

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі» КММ-нің сабақ кестесі

Расписание уроков КГУ «Катон-Карагайский аграрно – технический колледж»

«Келісілді»:                                                                                         «Бекітемін»:

                        Кәсіподақұйымы                                                                  «КАТК»КММдиректоры:                                      «Согласовано»:                                                                                   «Утверждаю»:                                        Профсоюзный комитет                                                       И.о.директора КГУ «КАТК»

                       Председатель                                                                       __________КасымоваФ.С. 

                   _________________                                                                            

                                  

с  12.01.2021 г

время ауд 7Тр18 время ауд 2П18
Дүйсенбі

Понедельник

800-935 Трактор құрылысы 800-935 Моделирование и художественное оформление одежды
945-1120 Техникалық қызмет және машина жөндеу 945-1120 Производственное обучение
1130-1305 Слесарлық-жөндеу ісі 1130-1305 Производственное обучение
1315-1450 Қауіпсіздік жүру негіздері 1315-1450 Производственное обучение
Сейсенбі

Вторник       

800-935 Жол жүру ережесі 800-935 Конструирование одежды
945-1120 Комбайн құрылысы 945-1120 Моделирование и худ. оформление одежды
1130-1305 Слесарлық-жөндеу ісі 1130-1305 Технология швейного производства
1315-1450 Техникалық қызмет және машина жөндеу 1315-1450 Технология швейного производства
Сәрсенбі

Среда

800-935 Трактор құрылысы 800-935 Производственное обучение
945-1120  Жол жүру ережесі 945-1120 Производственное обучение
1130-1305 Дене тәрбиесі 1130-1305 Производственное обучение
1315-1450 Комбайн құрылысы 1315-1450 Материалы для швейных изделий
Бейсенбі

Четверг

800-935 Техникалық қызмет және машина жөндеу 800-935 Конструирование одежды
945-1120 Трактор құрылысы 945-1120 Технология швейного производства
1130-1305 АШМ 1130-1305 Технология швейного производства
1315-1450 АШМ 1315-1450 Моделирование и худ. оформление одежды
Жұма

Пятница

800-935 АШМ 800-935 Физкультура
945-1120 АШМ 945-1120 Конструирование одежды
1130-1305 Комбайн құрылысы 1130-1305 Технология швейного производства
1315-1450 Слесарлық-жөндеу ісі 1315-1450 Оборудование швейного производства

 

 

Оқу  жұмысы жөніндегі директордың орынбасары   :                                                                         Касымова Ф.С.   

 

 

 

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі» КММ-нің сабақ кестесі

Расписание уроков КГУ «Катон-Карагайский аграрно – технический колледж»

«Келісілді»:                                                                                         «Бекітемін»:

                        Кәсіподақұйымы                                                                  «КАТК»КММдиректоры:                                      «Согласовано»:                                                                                   «Утверждаю»:                                        Профсоюзный комитет                                                       И.о.директора КГУ «КАТК»

                       Председатель                                                                       __________КасымоваФ.С. 

                   _________________                                                                            

с    12.01.2021 г

Время ауд 3В17
Дүйсенбі

Понедельник

800-915 № 18 1. Основы философии               БМ 04.1
925-1040 2. Ветеринарная хирургия       ПМ 09.1
1050-1205 3. Патологическая физиология и патологическая анатомия   ПМ 10.1
  4. Эпизоотология с микробиологией    ПМ 11.1
Сейсенбі

Вторник       

800-915 № 18 1. Патологическая физиология и патологическая анатомия   ПМ 10.1
925-1040 2. Эпизоотология с микробиологией    ПМ 11.1
1050-1205 3. Ветеринарно-санитарная экспертиза
1215-1330 4. Лекарственные растения
Сәрсенбі

Среда

800-915 № 18 1. Основы социологии и политологии    БМ 04.4
925-1040 2. Патологическая физиология и патологическая анатомия   ПМ 10.1
1050-1205 3. Эпизоотология с микробиологией    ПМ 11.1
1215-1330 4.Физкультура
Бейсенбі

Четверг

800-915 № 18 1. Ветеринарная хирургия       ПМ 09.1
925-1040 2. Патологическая физиология и патологическая анатомия   ПМ 10.1
1050-1205 3. Эпизоотология с микробиологией    ПМ 11.1
1215-1330 4. Основы экономики               БМ 05.1
Жұма

Пятница

800-915 № 18 1.Паразитология и инвазионные болезни
925-1040 2. Патологическая физиология и патологическая анатомия   ПМ 10.1
1050-1205 3. Эпизоотология с микробиологией    ПМ 11.1
1215-1330 4. Ветеринарно-санитарная экспертиза

Оқу  жұмысы жөніндегі директордың орынбасары:                                   Касымова Ф.С.   

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *